با ما همراه باشید

در خبرنامه عضو شوید !

موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلید موفقیت است.
اگر عاشق کاری باشید که انجام می دهید موفق خواهید بود.
آلبرت شوایتزر
ایده های عالی کم نیستند ؛ آنچه که از دست رفته  ، اراده انجام آن هاست

ست گودین

آخرین دیدگاه ها :