Blog Layout 2

مشاغل رشته مدیریت بازرگانی

نوامبر 24,20

بیشتر مشاغل در رشته مدیریت بازرگانی مستلزم اخذ مدرک کارشناسی در این رشته و یا رشته های مالی هستند. در …

بیشتر بخوانید

درباره ما

این وبسایت به همت دانشجویان انجمن علمی مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران شکل گرفته است.

پردیس فارابی ، قم
0933.373.0330
prof.rahimi@gmail.com
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به اعضای انجمن علمی مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران است _ 1399