Category Archives: فروش و بازاریابی

هر آنچه که برای یافتن مشتری بیشتر و کسب درآمد بیشتر برای کار خود باید بدانید. جدیدترین روش ها را از متخصصان بیاموزید.

ارتباط با مشتری : 10 استراتژی برای تقویت ارتباط با مشتریان

ارتباط با مشتری

از طریق تعاملات سفارشی و پاسخ های فعال با مشتریان ارتباط برقرار کنید.
شما باید از همان رسانه ای که مشتریان در آن هستند با آن ها ارتباط برقرار کنید ( برای مثال چهره به چهره ، رسانه های اجتماعی و تلفن )
به مشتریان نشان دهید که از آنها قدردانی می کنید و از طریق نظرسنجی از مشتریان بازخورد بگیرید.
این مقاله برای صاحبان مشاغل کوچک است که می خواهند راهی برای ارتباط بهتر با مشتریان خود پیدا کنند.