مارکتیا

مارکتیا

آیا می دانید ؟

برنامه ها مهم نیستند ، برنامه ریزی مهم است.

Docly

اصول بازاریابی دیجیتال

Estimated reading: 1 minute

به دوره رایگان بازاریابی دیجیتال مارکتیا خوش آمدید ؛ بیایید در شروع کار به تشریح چند مفهوم که ممکن است با یکدیگر تداخل داشته باشند ، بپردازیم :

بازاریابی دیجیتال( digital marketing ) و بازاریابی درونگرا ( Inbound marketing ):

تفاوت میان بازاریابی درونگرا و بازاریابی دیجیتال چیست ؟

بازاریابی دیجیتال Digital marketing :

هر نوعی از بازاریابی که در پلتفرم های دیجیتال و مجازی رخ می دهد. خواه این پلتفرم وبسایت باشد یا شبکه اجتماعی یا از طریق ایمیل ، این بازاریابی دیجیتال است.

بازاریابی درونگرا ( inbound marketing ) :

در این روش کسب و کار ها با ایجاد محتوای ارزشمند و تجربیات متناسب مشتریان را جذب می کنند.

Leave a Comment