مارکتیا

مارکتیا

آیا می دانید ؟

برنامه ها مهم نیستند ، برنامه ریزی مهم است.

خانه Forums Docly Theme Support How to change the copyrights on the footer پاسخ به: How to change the copyrights on the footer

Hi,

You can change the copyright text from Theme Settings > Footer > Footer Bottom.

Thanks