مارکتیا

مارکتیا

آیا می دانید ؟

برنامه ها مهم نیستند ، برنامه ریزی مهم است.

جامعترین لغتنامه و دیکشنری آنلاین بازاریابی و بازرگانی به دو زبان انگلیسی و فارسی

شما می توانید لغات و اصلاحات تخصصی بازاریابی ، مدیریت ، بازرگانی و بازاریابی دیجیتال را ببینید و جستجو کنید