مارکتیا

مارکتیا

آیا می دانید ؟

برنامه ها مهم نیستند ، برنامه ریزی مهم است.

سرنخ فروش یا مشتری احتمالی

در بازاریابی و فروش lead معمولا به فرد یا سازمانی اطلاق می شود که به محصول و یا خدمات شما علاقه نشان داده است.نمایش علاقه مندی می تواند با اشتراک گذاری اطلاعات تماس و یا واکنش در شبکه های اجتماعی باشد.

اشتراک گذاری!