دوره منابع انسانی پیشرفته با متد هی گروپ
4.4 (8)

    45,000 تومان

    دوره پیش فرض : آنالیز مشاغل و تهیه شناسنامه های شغلی

    ×

    دوره منابع انسانی پیشرفته با متد هی گروپ #1
    45,000 تومان